Online Webshop - VoordeelOptiek Oostwold

FAQ-18

Wat is de betekenis van deze medische benamingen en termen ?  


Astigmatisme; zowel bijziend als verziend onscherp zien.

Bijziendheid; wat is het vaag in de verte.

Het oog; hoe werkt het oog.

Kleurenblindheid; sommige mensen zien geen verschil tussen bepaalde kleuren.

Laserbehandeling; het vervormen van de ooglens met behulp van een laser.

Lensimplantatie; het vervangen van de ooglens door een kunstlens.

Oogontsteking; een ontsteking van het oog.

Presbyopie; ouderdomsverziendheid.

Verziendheid; slecht zicht voor objecten die dichtbij staan.

Staar: klik op staar voor een informatiefolder

Klik op een benaming voor informatieve animatie beelden over het onderwerp.


De sterkte van uw ogen, opgemeten door de opticien of oogarts, kunt u aflezen van uw brilrecept.
De sterkte wordt uitgedrukt in dioptrieën (D). Hoe groter het getal hoe groter de afwijking.
Aan de hand van het brilrecept kan men zien of iemand bijziend of verziend is en/ of een cilinder afwijking heeft.
Het volgende kan bijv. op een brilrecept staan: S -4.00 C +1.75 as 90°. pd 58 mm. add. 2.00 dpt.
S= sferisch, uitgedrukt in - (min) of + (plus). Min betekent bijziendheid en plus verziendheid.
C= cilinder, uitgedrukt in - (min) of + (plus). dus een negatieve of een positieve cilinderafwijking.
as = de richting van de cilinderafwijking uitgedrukt in graden (90° =12 uur positie).
pd = de pupil afstand, de afstand tussen uw beide ogen in mm.
add.= afkorting van additie, de leestoeslag, deze is nodig om een leesbril te kunnen maken.
dpt.= een afkorting van dioptrie, hiermee wordt de brilsterkte uitgedrukt.
Om nieuwe glazen te bestellen heeft u en wij de pupilafstand nodig, indien dit niet bekend is, dan kunt u uw pupilafstand ook eenvoudig zelf of door een ander laten opmeten.
Doet u het zelf, ga dan recht voor een spiegel staan, en kijk uzelf in de ogen.
Meet de pupilafstand met een liniaal, kijk recht voor u uit en meet vanuit het midden van uw pupillen.
Een gemiddelde pupilafstand is voor mannen 64 mm., en voor vrouwen 60 mm.
klik hier voor meer info over een PD meter.

Dáárom ziet u niet scherp!
Bij mensen die scherp zien vallen de lichtstralen van buiten samen op het netvlies van het oog.
Bij het kijken in de verte zorgen uw hoornvlies en lens hier samen voor. Scherp stellen voor dichtbij gebeurt door het instellen van de ooglens.
Gaat dit niet helemaal goed dan ziet u niet scherp. U heeft dan een refractie-of brekingsafwijking.
Dit zijn ze:

-Myopie (bijziendheid) Wie bijziend is, ziet meestal dichtbij goed, maar in de verte niet.
Bijzienden knijpen vaak met hun ogen om scherper te kunnen zien. Bijziendheid is geen ziekte maar een brekingsfout in het optische systeem van het oog.
De afbeelding wordt vóór het netvlies geprojecteerd. Negatieve (min) glazen verleggen het beeld naar achteren zodat u weer scherp kunt zien.

-Hypermetropie (Verziendheid)  Verzienden hebben meer moeite met dichtbij.
Symptomen zijn moeite met lezen en hoofdpijn. Ook hypermetropie is een brekingsfout.
Hier wordt de afbeelding achter het netvlies geprojecteerd. Daarom hebben verzienden juist baat bij positieve (plus) glazen, want die verleggen het beeld naar voren.

-Astigmatisme (Cilinderafwijking)  Een oog heeft een cilinderafwijking als een beeld vervormd op het netvlies valt.
Meestal komt dit door een vormafwijking van het hoornvlies. Dit lijkt dan ovaalvormig in plaats van mooi rond.
Een cilinderafwijking kan in combinatie met bijziendheid of verziendheid voorkomen.
Met de juiste glazen glazen worden de lichtstralen zo afgebogen, dat het beeld weer goed op het netvlies valt.

-Presbyopie (Leeftijdsverziendheid)  Na het 40ste jaar krijgt vrijwel iedereen problemen met lezen.
Een onhandig maar volstrekt natuurlijk verschijnsel. Met het ouder worden neemt namelijk het vermogen van de ooglens af om zich scherp te kunnen stellen op afstanden dichtbij.
Dit proces begint tussen uw 40ste en 50ste jaar en stabiliseert zich zo rond uw 65ste.
De beste remedie is een leesbril.


Bron pagina filmbeelden:
© productie: Medical Media, 2003
   onder redactie van RBMR Bakker, arts | dr. P. Hardus, oogarts | dr. E.P.M. Boets, oogarts
   in samenwerking met het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap
© tekst: Nederlandse Huisartsen Genootschap
   www.oogartsen.nl